MINDFULNESS = FELICITAT?

El Mindfulness porta a la felicitat? Sí i no, com totes les experiències autèntiques i complexes.

Una de les aspiracions humanes fonamentals és la de la recerca de la felicitat. Els objectius vitals que ens fixem, siguin personals, professionals, materials o espirituals els busquem sempre pel benestar i la felicitat que ens aportaran. Una parella, una feina, una llar, un cotxe nou, un viatge o una pràctica espiritual no són objectius en sí mateixos, sinó que són mitjans per a sentir-nos més plens i feliços.

La paradoxa és que, essent la generació amb l’esperança de vida més llarga, amb el millor estat de salut física, una generació que no ha conegut conflictes bèl·lics, que té més conforts materials que mai, més llibertat, més oportunitats de realitzar-se professional i personalment, no som més feliços que abans i que tinguem una prevalença tan alarmantment alta de sensacions i patologies de malestar, ansietat, estrès, depressió, etc.

Els estudis de les darreres dècades han assenyalat que factors com els ingressos, l’educació, el gènere i l’estat civil no tenen un gran impacte sobre la felicitat.

I QUÈ ÉS EL QUE TÉ UN IMPACTE DIRECTE SOBRE LA NOSTRA SENSACIÓ DE BENESTAR?

Doncs l’estudi a través de l’app Track Your Happiness (Dr. Matthew Killingsworth, Universitat de Harvard) s’ha dedicat a mesurar la felicitat des del 2007. És el volum de dades més gran que s’ha recollit mai, amb més de 200.000 persones de totes les característiques demogràfiques i socioeconòmiques.

I AQUEST ESTUDI POSA EN EVIDÈNCIA QUE SOM MÉS FELIÇOS COM MÉS PRESENTS ESTEM EN EL QUE FEM. LA MENT QUE VAGAREJA, LA MENT RUMIANT, ÉS UNA MENT INFELIÇ.

I és que quan rumiem quasi sempre és sobre preocupacions, ansietats, remordiments, etc. I la dada impactant és que gairebé la meitat del nostre temps, el 47% del temps, la nostra ment està rumiant, no està present en el moment, amb xifres que van des del 65% del temps que estem a la dutxa, per exemple, al 63% dels trasllats a la feina, el 50% del temps que passem treballant, el 43% del temps en què veiem la TV, el 40% del temps en què fem exercici o el 10% del temps que passem fent l’amor, curiosament.

I la sorpresa ve quan s’analitza, per exemple, què passa quan estem en un moment no especialment agradable, com per exemple atrapats en una retenció de trànsit o realitzant una tasca avorrida a la feina. I és que fins i tot en aquests moments som més feliços si estem presents que no pas si estem fantasiejant sobre les properes vacances o recordant les darreres.

I és que, quan tenim la ment al passat, tendim a la rumiació, l’autocrítica i la depressió.

Quan tenim la ment al futur, tendim a l’ansietat i l’estrès.

I quan estem realment presents en el moment és quan experimentem la major sensació de felicitat.

“Una ment disciplinada condueix a la felicitat i una ment indisciplinada condueix al patiment”

DALAI LAMA
I AIXÒ ÉS EL QUE FA EL MINDFULNESS. ENTRENAR LA NOSTRA ATENCIÓ PER ESTAR REALMENT PRESENTS ARA I AQUÍ I PER TANT ACOSTAR-NOS A AQUESTA RECERCA DE LA FELICITAT.

Però també és cert que quan iniciem el camí de l’atenció plena comencem a posar llum sobre patrons de pensament i emocions que potser havíem anat posposant, amagant o deixant de banda. I que posar consciència sobre aquests fets i modes de funcionar pot fer emergir sensacions passades que estaven allà, que no són noves, però que havíem anat evitant. I això, a moments, pot ser dolorós.

La bona notícia és que pel sol fet de confrontar-los, de posar-hi llum, de sostenir-los en l’atenció plena, d’observar-los des de la consciència, amb obertura, amabilitat i compassió cap a nosaltres mateixos, amb els principis del Mindfulness, aquestes emocions, pensaments i patrons es van transformant. I nosaltres també.

Descobrim una nova forma de relacionar-nos amb els nostres reptes interns i externs, de sostenir-los i fins i tot d’actuar per modificar-los si cal. De forma natural i espontània, més ràpid del que ens pensàvem.

Si som capaços de quedar-nos allà, en l’atenció plena, en la consciència. Per això és tan important rebre un bon Entrenament en Mindfulness. Un curs per anar interioritzant les eines, per fer aquest viatge acompanyat, pel grup i per l’instructor, al llarg de vuit setmanes, progressivament, i integrar aquestes tècniques fent-les nostres per a sempre més…

T’ANIMES A PROVAR-HO?